Zorgboerderij Ingelshof
   Dupesweg 1
     6005 PP Tungelroy-Weert
  info@ingelshof.nl
   0495 56 36 76
   0495 56 13 48
    06 31 309 509

Doelgroep

De dagbesteding is bestemd voor volwassenen die behoefte hebben aan extra
ondersteuning van hun daginvulling. Mensen met lichte dementie, een lichte psychiatrische achtergrond, een niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke klachten of mensen in een sociaal isolement komen in aanmerking voor de dagbesteding. 

Mensen die passen bij deze manier van begeleiding kunnen in overleg ook deelnemen.

FJ Design